2050 logo tlo zolte CMYK

Rejestracja Stowarzyszenia Polska 2050

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że Stowarzyszenie Polska 2050 uzyskało osobowość prawną. Otrzymaliśmy informację, że w dniu 24.08.2020 roku nastąpiła rejestracja stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Cieszy nas ta informacja, ponieważ pozwala w pełni kontynuuować budowanie struktur ogólnpolskich, które docelowo obejmą wszystkie powiaty w Polsce.
Informacja na FB: https://www.facebook.com/szymonholowniaoficjalny/

Zarząd Stowarzyszenia Polska 2050:
Prezes zarządu: 
Szymon Hołownia

Członkowie zarządu:
 Michał Kobosko
 Agnieszka Buczyńska
 Adriana Porowska
 Miłosława Zagłoba


Cele statutowe Stowarzyszenia obejmują:
1. działanie na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, polegające w szczególności na wspomaganiu osób, wspólnot lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego,
2. upowszechnianie zasad demokratycznego państwa prawa, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich,
3. propagowanie idei odpowiedzialności za otaczający świat, integracji, wspólnotowości i solidarności,
4. podnoszenie jakości debaty publicznej w Polsce,
5. wspieranie działań dotyczących efektywności energetycznej, ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju,
6. wspieranie osób zmagających się z wykluczeniem i marginalizacją, wyrównywanie szans dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
7. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
8. kształtowanie postaw obywatelskich,
9. wspieranie i upowszechnianie idei działalności dobroczynnej i wolontariatu,
10. prowadzenie działalności charytatywnej.


Wszystkie osoby zainteresowane przyłączeniem się do ruchu zapraszamy do rejestracji na stronie www.polska2050.pl ikontakt z liderami wojewódzkimi.