2050 logo tlo zolte CMYK

Informacja pokonferencyjna Ruchu Polska 2050 - 09.10.2020

Nota po konferencji prasowej Ruchu Polska 2050 w dniu 9.10.2020 r.

Jako pierwszy głos zabrał Michał Kobosko, wiceprezes Stowarzyszenia Polska 2050:

„Jesteśmy wszyscy głęboko poruszeni ostatnimi statystykami informującymi o rekordowej liczbie nowych zakażeń i zgonów. Wszyscy widzimy, że jeszcze nie skończyła się w Polsce I faza pandemii, a weszliśmy już w fazę drugą, dużo ostrzejszą i groźniejszą. Wczoraj wreszcie zabrał głos w tej sprawie premier Mateusz Morawiecki, autor słynnych słów lekceważących pandemię, które padły tuż przed II turą wyborów prezydenckich. To dobrze, że premier zdecydował się wystąpić i wesprzeć działania ministra zdrowia. Jednak decyzje wczoraj podjęte, w tym objęcie całej Polski żółtą strefą od najbliższej soboty, są dalece niewystarczające. Nasza służba zdrowia jest w stanie przedzawałowym. Źle zarządzane kadry, nasi przemęczeni lekarze i pielęgniarki, służby ciężko pracujący personel stacji sanitarno-epidemiologicznych, wymaga natychmiastowego wsparcia. Pisaliśmy o tym w naszym poniedziałkowym liście otwartym do ministra zdrowia, w którym przedstawiliśmy 7- punktowy plan ograniczenia skutków pandemii.” - powiedział Michał Kobosko, wiceprezes Stowarzyszenia Polska 2050

Następnie głos zabrała posłanka Hanna Gill-Piątek:

„W trosce o zdrowie i życie Polaków cztery dni temu (5.10) przedłożyliśmy ministrowi zdrowia 7 postulatów, przygotowanych przez ekspertów z Instytutu Strategie 2050, pozwalających na usprawnienie zarządzania systemem ochrony zdrowia w sytuacji epidemii. Wraz z pogarszającą się sytuacja epidemiologiczną, narastająca ilością zakażeń i coraz większą ilością śmiertelnych ofiar pandemii nasze postulaty powinny zostać pilnie spełnione. Po wysłuchaniu wczorajszej informacji Premiera i Ministra Zdrowia nt. działań rządu w sytuacji pandemii stwierdzamy, że tak się niestety nie dzieje.

1. Wielkim problemem pozostaje brak koordynacji. Nie ma systemu monitorowania wolnych łóżek, dostępnych respiratorów, koordynacji transportu medycznego. Dlatego postulujemy:utworzenie całodobowego Ogólnokrajowego Centrum Zarządzania Systemem. Zamiast tego zaproponowano przekazanie funkcji ośrodków zarządzania kryzysem na szczeblu województw szpitalom koordynacyjnym. Z całą mocą podkreślamy, ze zadaniem szpitali jest opieka nad chorymi. Szpitale nie mogą służyć jako call-center ani do ich obowiązków nie powinno należeć poszukiwanie wolnych łóżek w innych szpitalach. To są zadania dla administracji, na podstawie zbioru aktualnych danych z danego regionu/kraju.

2. Postulowaliśmy dostosowanie działań POZ do sytuacji epidemiologicznej. Zgodnie z tym co proponowaliśmy minister zdrowia podjął decyzję o zwiększeniu możliwości kierowania chorego na testy przez lekarzy POZ. To dobrze, ale nadal brakuje przepisów wykonawczych pozwalających na wdrożenie tej decyzji. To jednak nie wystarczy.Powtarzamy: lekarze POZ muszą zostać wsparci dostawą środków ochrony osobistej i odciążeni od obowiązków biurokratycznych.

3. Konieczne jest reorganizacja systemu testowania i wsparcie dla laboratoriów diagnozujących Covid. Nie dowiedzieliśmy się nic na ten temat.

4. Absolutnie kluczowe jest wsparcie i koordynacja funkcjonowania oddziałów intensywnej terapii. Zasoby tu są na wyczerpaniu. W każdej chwili może zabraknąć fachowego, nowego personelu medycznego, który potrafi prawidłowo obsłużyć respiratory. Wciąż można jeszcze podjąć działania prowadzące do pozyskania dodatkowego personelu dla OIT. Wystarczyłoby bezzwłocznie rozpocząć szkolenia lekarzy, lekarzy w trakcie specjalizacji, lekarzy stażystów, pielęgniarek i ratowników medycznych zatrudnionych poza OIT, którzy będą mogli wesprzeć personel medyczny OIT, gdy wystąpi taka potrzeba. O tym także nie dowiedzieliśmy się z konferencji nic nowego. Ponownie zwracamy się o poważne rozważenie naszych postulatów. Stawką jest życie i zdrowie setek tysięcy ludzi. – powiedziała poseł Hanna Gill-Piątek.


Postulaty dostępne są:
https://strategie2050.pl/eksperci-strategie-2050-apeluja-o-wspolny-front-walki-z-pandemia/


Ponownie głos zabrał Michał Kobosko:


„Efektywność i skuteczność działania naszej służby zdrowia to dziś absolutna podstawa. Ale to nie wystarczy. Przyglądamy się uważnie działaniom administracji rządowej i widzimy poważne braki i zaniedbania. System zarządzania kryzysowego kraju opiera się na zasobach (takich jak służby ratownicze, wojsko, szpitale), na koordynacji działań oraz na polityce informacyjnej. Widzimy, że z koordynacją w ostatnich tygodniach było źle. Najgorzej jednak jest z polityką informacyjną. Rząd podaje nam jedynie suche, zimne statystyki, informacje techniczne, które napawają nas wszystkich niepokojem. Nie wiemy, co się może wydarzyć, nie znamy scenariuszy. Nic dziwnego, że pojawiają się liczne teorie spiskowe, ludzie nie wiedzą, co jest prawdą, a co bzdurą. Apelujemy dziś do rządu o to, by zaczął w sposób odpowiedzialny informować społeczeństwo o obecnej sytuacji i wyzwaniach, jakie są przed nami. Konieczne jest uruchomienie specjalnego, ogólnokrajowego numeru telefonu, pod którym obywatele będą mogli uzyskać odpowiedzi na drążące ich pytania. Konieczne są także działania na rzecz poprawy funkcjonowania Sanepidu. Ta instytucja jest od wielu miesięcy na pierwszej linii walki z pandemią. Jej pracownicy już nie dają rady, jest ich zbyt niewielu, są przepracowani i źle opłacani. W dodatku, jak słyszymy, Sanepid został objęty planem redukcji etatów w ramach zwolnień w administracji. Rząd musi natychmiast zadbać o funkcjonowanie Sanepidu! Dlatego ogłaszam, że w ramach Ruchu Polska 2050 powołujemy Centrum Reagowania Kryzysowego złożone z ekspertów medycznych, wojskowych, ekonomicznych i prawnych, które regularnie będzie przedstawiało rekomendacje z zakresu zarządzania tym kryzysem. I jeszcze jeden ważny wątek, o którym rząd wczoraj nam nie powiedział, to możliwość, a naszym zdaniem już konieczność wykorzystania istniejącego potencjału naszych Sił Zbrojnych do walki z pandemią.– powiedział Michał Kobosko ze Stowarzyszenia Polska 2050.

Następnie głos zabrał gen. Mirosław Różański, ekspert Instytutu Strategie 2050 „Sytuacja pandemiczna jest na tyle poważna, a prognozy niepokojące, że istnieje pilna potrzeba, aby zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem członków stałych, rozszerzoną o ekspertów służby zdrowia. Nie może to być RBN, która uspokoi sumienia polityków, że zrobilico w ich mocy. To musi być forum, na którym należy wysłuchać specjalistów przedstawiających perspektywy zagrożeń. Przyjąć informacje o potrzebach oraz określić zadania dla administracji rządowej, samorządów i struktur pozarządowych. Ustalenia z tego spotkania powinny być przekute w ustalenia o charakterze organizacyjnym i prawnym, jeżeli taka zachodzi potrzeba. Nie czekając, na ustalenia RBN celowe jest, aby Siły Zbrojne, wypełniając swoją misję wspierania społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych, przygotowały miejsca przeznaczone na izolatoria w rejonach administrowanych przez wojsko z wykorzystaniem zaplecza kontenerowego. To zapewni ochronę tych miejsc i monitoring osób tam przebywających - unikniemy angażowania do tych zadań policji. Wojsko w trybie niezwłocznym powinno rozwinąć szpital polowy w regionie największej liczby zachorowań, a decyzje o lokalizacji powinien podjąć Minister Zdrowia. Wojsko, Policja, SG, PSP, pomimo pandemii wykonuje i będzie, wykonywać swoje zadania, dlatego pilnie należy przeprowadzić testy dla określenia faktycznej dostępności sił i środków, które zapewniają bezpieczeństwo Państwa. Zasadnym jest przygotować ŻW i WOT do działalności patrolowej w przypadku wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się ludności. Jak postulują specjaliści, istnieją ograniczenia kadrowe w zakresie obsługi respiratorów, których zwiększenie ilościowe nie poprawi sytuacji, jeżeli nie będzie personelu. Dlatego pilnie należy rozpocząć przeszkalania wojskowych studentów medycyny ostatnich roczników, w zakresie obsługi respiratorów, których obsługa dla wielu pacjentów, będzie kwestią życia lub śmierci. Wojsko postanowiło zintensyfikować ćwiczenia rezerwistów, co było decyzją w pełni uzasadnioną z operacyjnego punktu widzenia, jednak obecna sytuacja związana z przemieszczaniem i gromadzeniem osób, które nie muszą mieć objawów, a są nosicielami wirusa, wskazuje na to, by wstrzymać ćwiczenia rezerwy dla ograniczenia ryzyka przeniknięcia COVID-19 do jednostek i instytucji wojskowych. Liberalne traktowanie zagrożeń już skutkuje wyłączaniem ze służby generałów, a ilu szeregowych i podoficerów jest już chorych? Przyzwyczajono nas do tego, że deklaracje polityków są pełne optymizmu, jak pokazał początek pandemii w marcu br. Czas by decydenci poznali stan faktyczny przygotowania kraju na najgorsze scenariusze, dlatego zalecam premierowi Kaczyńskiemu, aby przeprowadzić ćwiczenie, które sprawdzi przygotowanie administracji rządowej, służb i samorządów na wypadek potrzeby wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych.”- powiedział gen. Mirosław Różański, ekspert Instytutu Strategie 2050.


Link do zapisu video konferencji prasowej:
https://www.facebook.com/szymonholowniaoficjalny/videos/621241271870890/