2050 logo tlo zolte CMYK

Postulaty Pandemiczne Strategie 2050

                                                    Warszawa, 06.10.2020 r.

 

W związku dramatyczną sytuacją związaną z pandemią w naszym kraju, zespół medyczny Instytutu Strategie 2050 współpracujący ze stowarzyszeniem Polska 2050 Szymona Hołowni przygotował całościową wizję walki z kryzysem w ochronie zdrowia. 

W dniu 5 października został wystosowany list otwarty 5 ekspertów Instytutu Strategie 2050 do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z propozycjami zmian w zarządzaniu systemem ochrony zdrowia. Deklarują oni pomoc w rozwiązaniu obecnych problemów służby zdrowia. 

- Nasza strategia dotyczy zarządzania obecnym kryzysem, bez angażowania ogromnej ilości dodatkowych środków i zasobów. Program umożliwia szybką implementację - powiedziała Urszula Demkow, prof. nauk medycznych, ekspert Instytutu Strategie 2050. 

Program obejmuje 7 postulatów 

 1. Utworzenie całodobowego Ogólnokrajowego Centrum Zarządzania systemem z wyraźnym opisem ról oraz jasnych kanałów komunikacji. 

Centrum będzie miało za zadanie monitorowanie zasobów, odpowiednią ich dystrybucję, szybką informację dla pracowników ochrony zdrowia i dla chorych, koordynację logistyki transportu chorych, analizę słabych punktów systemu wraz z działaniami korygującymi, analizę danych, aktualizację i podawanie do wiadomości publicznej. 

Centrum powinno nadzorować organizację pracy podmiotów leczniczych ułatwiającą dostęp do świadczeń dla ostrych zachorowań nie-Covid oraz kontynuację terapii pacjentów przewlekle chorych. 

 1. Dostosowanie działań POZ do sytuacji epidemiologicznej 

W tym odciążenie lekarzy POZ od działań administracyjnych, usprawnienie ich pracy i przekazanie im zasobów niezbędnych do opieki nad chorym oraz odpowiedniej i szybkiej informacji 

 1. Reorganizacja systemu testowania i wsparcie dla laboratoriów diagnozujących Covid 
 2. Wsparcie i koordynacja funkcjonowania oddziałów intensywnej terapii. 

W tym podjęcie (rozpoczęcie) działań szkoleniowych prowadzących do pozyskania dodatkowego personelu medycznego dla OIT. 

 1. Wsparcie inspekcji sanitarnej - finansowe, kadrowe i organizacyjne.

 2. Systemowe monitorowanie skarg i błędów celem określenia, w którym miejscu system wymaga działań korygujących 

 3. Szeroko zakrojona działalność informacyjna skierowana do społeczeństwa i prowadzona w sposób zrozumiały wyjaśniająca konieczność stosowania konkretnych ograniczeń. 

Autorzy rozwiązań, eksperci zespołu medycznego Instytutu Strategie 2050:

 • nauk medycznych Urszula Demkow, 
 • dr hab. nauk medycznych Cezary Pakulski, 
 • prof nauk medycznych Piotr Wiland, 
 • ekspert ds. gospodarczych Andrzej Mierzwa 
 • współzałożyciel Instytutu Zdrowia i Demokracji Grzegorz Ziemniak 

- Statystyki zakażeń pokazują dobitnie, że wojnę polityczną czas zamienić na pracę dla wyjścia z kryzysu. System ochrony zdrowia wymaga szybko szeregu ulepszeń, aby w związku ze wzrostem liczby zakażeń nie doszło do jego zapaści, jak to miało miejsce np. we Włoszech czy Hiszpanii. Jako ruch Polska 2050 Szymona Hołowni deklarujemy chęć pomocy Panu Ministrowi i proponujemy pomoc naszych ekspertów z Instytutu Strategie 2050. Liczymy na współpracę - dodała Hanna Gill-Piątek, posłanka Polski 2050. 

Link do listu do Ministra Zdrowia : 
https://strategie2050.pl/wp-content/uploads/2020/10/List-Otwarty-Strategie2050-do Ministra-Zdrowia-5_10_2020.pdf?fbclid=IwAR3zJ73LBoZGmtquiDnZE5L47o4ScTU MdVrsXj8o0LB4PPPrHE_PExGreXU