Polska 2050 przedstawiła rozwiązania, które ulepszą system opieki psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Polska 2050 przedstawiła rozwiązania, które ulepszą system opieki psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Dziś Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Polska 2050 przedstawiła rozwiązania, które ulepszą system opieki psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W 2019 roku prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży było ponad 1000. 250 z nich zakończyło się tragicznie.-mówił lider Ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej

Od kilku lat rządzący przedstawiają naprawę psychiatrii dorosłych oraz psychiatrii dzieci i młodzieży jako jedno ze swoich priorytetowych zadań w zakresie ochrony zdrowia. Liczbę dzieci, które z rozmaitych przyczyn mogą wymagać kontaktu z opieką psychologiczno-psychiatryczną ocenia się na 630 tysięcy. Dla tych 630 tysięcy dzieci państwo polskie przygotowało miejsca w 34 oddziałach szpitalnych, 140 poradni psychologiczno-psychiatrycznych i 465 czynnych zawodowo psychiatrów dziecięcych.

Na całą opiekę psychiatryczną, w tym również leczenie uzależnień (wspólnie dorośli i dzieci) od lat przeznacza się 3,4%-3,5% z całego budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, z czego jedynie 0,7% całego budżetu na zdrowie to środki dedykowane dzieciom. W Rocznym Planie Finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2021, na całą opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień przeznaczono 3,167 mld PLN (3,32% ogółu finansów na zdrowie). To o 111 milionów mniej niż w roku 2020. Kilka tygodni temu Ministerstwo Zdrowia ogłosiło program Plan odbudowy zdrowia Polaków.Wwersji planu 2.0 wzmocnienie ochrony zdrowia psychicznego zostało wykreślone i zastąpione innym zadaniem.

Ruch Polska 2050 stoi na stanowisku, że potrzebne są nowe rozwiązania, a proces zmian musi rozpocząć się natychmiast. Proponowane zmiany dotychczas obowiązujących przepisów powinny w sposób zasadniczy i skokowy wpłynąć na zmniejszenie liczby zdarzeń o charakterze autoagresji i udanych prób samobójczych w populacji dzieci i młodzieży.

Postulujemy, żeby jeden z wiceministrów zdrowia był bezpośrednio odpowiedzialny za zdrowie psychiczne”, powiedziała posłanka Polski 2050 Joanna Mucha. „Postulujemy podejście „evidence-based”, abyśmy nie błądzili po omacku. Postulujemy przyjrzenie się programowi fińskiemu, w którym każde samobójstwo było bardzo dokładnie badane.  Dzięki tej wiedzy Finowie zmniejszyli liczbę samobójstw w kraju.”

Wspólnie z zespołem medycznym Instytutu Strategie 2050 wypracowano rozwiązania dające realną poprawę opieki psychologiczno-psychiatrycznej w Polsce, które na konferencji prasowej przedstawił ekspert medyczny Instytutu dr hab. n. med. Cezary Pakulski.

  1. Na całą psychiatrię należy przeznaczyć nakłady w wysokości minimum 5% budżetu NFZ.
  2. Jak najszybciej należy zrealizować cel 300 Centrów Zdrowia Psychicznego, żeby zorganizować skuteczny system zaopiekowania psychiatrycznego.Obecnie takichośrodków jest zaledwie 40.
  3. Postulujemy likwidacjęobowiązku wystawiania i posiadania skierowań do psychologa, terapeutyśrodowiskowego, czy psychoterapeuty.
  4. Należy dopuścić możliwość samodzielnej wizyty młodego człowieka powyżej 15 roku życia u lekarza psychiatry, psychologa lub u psychoterapeuty.

Polska 2050 zainicjowała Tydzień Zdrowia Psychicznego, w ramach którego Stowarzyszenie Polska 2050 organizuje wiele akcji m.in. #RuchToDobryDuch, której celem jest zachęcenie innych do wyjścia na świeże powietrze na wspólny spacer, lekki jogging czy biegówki w lesie. #2050kroków, wyzwanie, polegające na pokonaniu w dniach od 23 lutego do 1 marca co najmniej 2050 kroków dziennie.

W wielu województwach zostanie zorganizowana kolejna edycja akcji #Gramywkolory, ukierunkowanej na pomoc oddziałom dziecięcym szpitali psychiatrycznych, ośrodków zdrowia psychicznego w postaci zbiórek rzeczowych oraz #artterapia – wsparcie dla oddziałów psychiatrycznych, ośrodków pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej, polegające na zbiórce rzeczy oraz materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć.

 

 

  fot. T. Kaczor 

drukuj