Podsumowanie debaty publicznej on-line “Polska na Zielonym Szlaku. Neutralność klimatyczna 2050"

Podsumowanie debaty publicznej on-line “Polska na Zielonym Szlaku. Neutralność klimatyczna 2050"

Warszawa, 30.03.2021.

29 marca 2021 r. w godz. 18.00 – 20.00 na profilu FB Strategie 2050 odbyła się debata publiczna on-line “Polska na Zielonym Szlaku. Neutralność klimatyczna 2050”.  Punktem wyjścia do dyskusji było wystąpienie Szymona Hołowni lidera Ruchu Polska 2050 oraz raport przygotowany przez Instytut Strategie 2050.

Gośćmi debaty byli: Ilona Jędrasik, Client Earth; Dominika Lasota, aktywistka z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego; Jakub Wiech, portal Energetyka24.com; Chris Bolesta, Instytut Strategie 2050. Dyskusję poprowadziła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka Instytutu Strategie 2050.

Keynote speech wygłosił Szymon Hołownia, lider Ruchu Polska 2050:
„Ten nasz Zielony Szlak chcemy wyznaczać tak, żeby w 2050 r. Polska nie była tylko i wyłącznie bardziej zielona ale żeby była też bardziej solidarna i demokratyczna. Dlatego mówimy o trzech drogowskazach:

  1. Pierwszy jest taki, że ta transformacja powinna być równościowa, czyli powinna w równy sposób rozłożyć korzyści z niej płynące, a ci którzy poniosą największej koszty, powinni otrzymać proporcjonalnie największe wsparcie.
  2. Druga rzecz bardzo ważna jest taka, że nie powinno się tego robić bez obywateli. Tylko zielona transformacja robiona z obywatelami, da im poczucie, że to jest ich sprawa. Bo jeśli my jako obywatele nie będziemy mieli poczucia, że to jest nasza sprawa, tylko że to jest historia wymyślona albo zapodana nam przez ekspertów czy polityków, to ten projekt się rozwali po pierwszym zakręcie czy pierwszych wyborach.
  3. Po trzecie, trzeba odwrócić to myślenie, które choćby prezentują politycy Solidarnej Polski, że jeżeli pójdziemy zielonym drogą, to skończy się konkurencyjność Polski. Jesteśmy w stanie i my to pokażemy, jak zrobić zieloną transformację tak, żeby konkurencyjność polskiego przemysłu, rolnictwa wzrosła. I o tym języku korzyści mówiąc o zielony szlaku, na który dzisiaj wchodzimy zawsze warto pamiętać.”

Zapis całej debaty dostępny tutaj:

 

Poniżej kilka cytatów z wypowiedzi uczestników debaty on-line "Polska na Zielonym Szlaku. Neutralność klimatyczna 2050":

Ilona Jędrasik, Client Earth:

„Według analiz naukowców, jeżeli szybko nie zaczniemy redukować emisji, to w latach 30-tych osiągniemy 2°C i wtedy naturalne systemy klimatyczne zaczną już działać przeciwko nam.  Związku z tym ta szybka redukcja jest tutaj bardzo ważna i tego mi w tym programie brakuje. Brakuje mi planu szybkiej redukcji emisji w polskiej gospodarce i ja będę z państwem dyskutować, że rok 2040 powinien być ambitniejszy. 2040 r. to byłaby najpóźniejsza data odchodzenia od węgla we wszystkich państwach UE, które to tej pory zadeklarowały odejście od węgła, a nie zrobiły tego dotychczas oprócz Polska, także Czechy, Rumunia i Bułgaria.”

Dominika Lasota, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny:

„Kamień milowy pod tytułem 40% energii z OZE w 2030 r., kiedy tak kluczowa są redukcje emisji już teraz i dynamiczny rozwoju czystej energii, który według ekspertów w Polsce jest jak najbardziej wykonalny, świadczy o silny rozjeździe programu Polski 2050 z rzeczywistością. Jednocześnie uderza fakt, że przedstawia się to w charakterze nowości na scenie politycznej, kiedy Platforma Obywatelska już 2019 proponowała odejście od węgla 2040, a Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje 50% udział OZE do 2030 r.”

Jakub Wiech, portal Energetyka24.com:

„Występuje jako adwokat technologii, która została niesłusznie pominięta w programie energetycznych, który Państwo przedstawili. Mowa oczywiście o atomie, który powinien być integralną częścią naszej odpowiedzi na problem zmiany klimatu. Podstawowy zarzut ruchu Szymona Hołowni względem elektrowni jądrowych jest taki, że są one budowane długo. W Europie buduje się je rzeczywiście długo, ale buduje się je na całe dekady, nawet na 80 lat.”

Chris Bolesta, ekspert Instytutu Strategie 2050:

„Cała nasz zielona transformacja gospodarcza polega ma na tym, że nie robimy tego kosztem jakieś grupy społecznej. Chodzi o to, żeby tą transformacje zrobić dla wszystkich, żeby ją zrobić rozsądnie. Dlatego program „Polska na zielony szlaku” jest napisany tak, żeby był realistyczny i ambitny.Dlaczego węgiel w 2040 r.? My sobie zdajemy sprawę, że od węgla w 90-kilku % odejdziemy do 2035 r., ale dzisiaj ponad 30 gigawatów zainstalowanych moc jest na węglu, nie da się takiej dziury zastąpić błyskawicznie. Musimy mieć kilka gigawatów na węglu w tak zwanej zimnej rezerwie. Po to, że gdyby przyszedł np. jakiś mroźni dzień, ten kilka gigawatów wyjąć z tej zimnej rezerwy, więc nie możemy powiedzieć, że odeszliśmy od węgla, tylko go schowaliśmy, żeby nam służył w razie blackoutu.”

Zachęcamy do odwiedzenia specjalnie przygotowanej stronie internetowej www.nazielonymszlaku.pl oraz do zapoznania się z całą analizą dostępną pod linkiem: https://strategie2050.pl/analiza-polska-na-zielonym.../

  

drukuj