Przewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowcu oraz Radni Szydłowca dołączają do partii Polska 2050 Szymona Hołowni w Powiecie Szydłowieckim

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowcu oraz Radni Szydłowca dołączają do partii Polska 2050 Szymona Hołowni w Powiecie Szydłowieckim

Szydłowiec, 23 kwietnia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowcu oraz Radni Szydłowca dołączają do partii Polska 2050 Szymona Hołowni w Powiecie Szydłowieckim. Stowarzyszenie Polska 2050 powołuje lokalne koło powiatowe. 

Dziś o godz. 14.00 odbyła się w sali konferencyjnej szydłowieckiego zamku konferencja prasowa Polski 2050, w której udział wzięli posłanka Hanna Gill-Piątek i koordynator ds. tworzenia struktur partyjnych w regionie radomskim Jacek Kozłowski.

“To jest bardzo dobry dzień dla Polski 2050. To właśnie w takich miastach jak Szydłowiec powinniśmy budować bardzo silne i doświadczone struktury. Dzięki temu, że przystępują do nas samorządowcy wzmacniamy swoją ekipę. Dzięki osobom z doświadczeniem będziemy mogli zmienić Polskę centymetr po centymetrze. - powiedziała Hanna Gill-Piątek, przewodnicząca koła parlamentarnego Polski 2050.

Podczas konferencji przedstawiono samorządowców, którzy dołączają do partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Są nimi: Marek Koniarczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowcu, Marek Plewa,  samorządowiec i działacz społeczny, Radny Rady Miejskiej w Szydłowcu, Jarosław Gromek, Radny Gminy Mirów w poprzedniej kadencji. 

W struktury partii dołączają również członkowie Stowarzyszenia Polska 2050 Piotr Warso, Renata Latos i Beata Mnich. Mnich będzie odtąd odpowiedzialna za tworzenie struktur partyjnych w regionie radomskim partii Polska 2050 Szymona Hołowni, a nowym liderem w ramach Stowarzyszenia Polska 2050 w Powiecie Szydłowieckim będzie Marek Artur Koniarczyk.  

Ponadto, liderka Stowarzyszenia Polski 2050 w woj. mazowieckim Anna Szczęśniak,  poinformowała o powołaniu Koła Powiatowego w Szydłowcu, w skład którego weszli członkowie stowarzyszenia. 

“Mam przywilej reprezentować zarząd woj. mazowieckiego i chciałabym ogłosić powstanie szydłowieckiego Koła Powiatowego jako formalnej jednostki w strukturach Stowarzyszenia Polska 2050” - ogłosiła  Szczęśniak. “Stowarzyszenie zrzesza członków i Ci członkowie mają realny wpływ na jego działanie w skali ogólnopolskiej. Ekipa szydłowiecka nadal będzie realizować działania ekologiczne, społeczne i obywatelskie. Stowarzyszenie, czyli “serce” ruchu jest szczególnie uwrażliwione na potrzeby poszczególnych ludzi, jesteśmy wciąż otwarci na tych, którzy podzielają nasze DNA - zaprosiła jednocześnie do włączenia się w jego struktury liderka wojewódzka. 

Wideo z konferencji dostępne na oficjalnym kanale mazowieckim Polski 2050. 

Krótkie biogramy: 

Marek Artur Koniarczyk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowcu VII Kadencji i VIII Kadencji (2018 – 2023). Założyciel istniejącego od 2010 roku Komitetu Wyborczego Wyborców ,,Nasz Dom Szydłowiec’’. Radny Rady Miejskiej Szydłowiec od 2010 roku, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii Szydłowiec od 2014 roku.

Marek Plewa -   Samorządowiec i działacz społeczny. Radny Rady Miejskiej w Szydłowcu nieprzerwanie od  2006  roku.  Od 2014 roku wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Członek założyciel Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu. Od dwóch lat kieruje Warsztatem Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom  Niepełnosprawnym.

Piotr Warso – “Eko–ambasador” w powiecie szydłowieckim Stowarzyszenia Polska 2050. Przedsiębiorca w Polsce i za granicą. Człowiek charyzmatyczny o wielu zainteresowaniach takich, jak media, historia w tym archeologia, polityka, prawo europejskie.

Jarosław Gromek - Radny Gminy Mirów w poprzedniej kadencji, absolwent Wychowania fizycznego w korektywie oraz Ochrony środowiska w turystyce. Od 2007 roku pracuje jako  nauczyciel wychowania fizycznego. Ponadto, referent ds. obsady meczów piłki nożnej Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Delegatura Radom, trener w Gminnym Ludowym Uczniowskim Klubie Sportowym ,,Gryfia” Mirów, sędziuje mecze piłki nożnej na szczeblu wojewódzkim i okręgowym.

Renata Latos – absolwentka Politechniki Radomskiej oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Nauczyciel i wykładowca z 30-letnim stażem. Zainteresowania to w głównej mierze informatyka, technologie informacyjne i polityka. Koordynator zdalnego nauczania w szkole.

Beata Mnich – historyk, filolog angielski, manager oświaty – zarządzanie oświatą i zasobami ludzkimi, specjalista ds. wspomagania placówek oświatowych, założycielka i przedstawicielka stowarzyszenia edukacyjno-folklorystycznego ,,Wrzos’’, koordynatorka tworzenia struktur partyjnych w regionie radomskim partii Szymona Hołowni.