Konkretne rozwiązania Polski 2050 dotyczące bezpiecznego powrotu dzieci i młodzieży do nauczania w szkołach

Konkretne rozwiązania Polski 2050 dotyczące bezpiecznego powrotu dzieci i młodzieży do nauczania w szkołach

Warszawa, 30.04.2021 r.

Konkretne rozwiązania Polski 2050 dotyczące bezpiecznego powrotu dzieci i młodzieży do nauczania w szkołach.

Podczas dzisiejszego briefingu prasowego w Sejmie RP Hanna Gill-Piątek, przewodnicząca koła parlamentarnego Polski 2050, Mateusz Mielczarek, ekspert Instytutu Strategie 2050 ds. młodego pokolenia oraz Artur Pytliński, jeden z koordynatorów Pokolenia 2050, przedstawili rozwiązania dotyczące bezpiecznego powrotu uczniów do nauki w szkołach. 

Uczniów traktuje się jako aktorów w politycznym teatrze pana ministra Czarnka, którzy są aktorami przymusowymi i nikt nie zapytał uczniów o zdanie, co sądzą o rozwiązaniach, które proponuje ministerstwo. Tymczasem nauczyciele już mówią o niezapowiedzianych sprawdzianach obejmujących materiał z całego roku. Psychiatrzy i naukowcy mówią jednym głosem, że pokolenie Covid, które przeszło zdalne nauczanie w poprzednim roku jest zagrożone ogromnymi problemami psychicznymi. 40% uczniów jest zagrożonych depresją, 30% uczniów wykazuje zachowania agresywne. Według psychiatrów i psychologów jest to bomba z opóźnionym zapłonem. Tymczasem minister Czarnych na swojej konferencji mówi stres ? – take it easy. Naprawdę jest to kompletnie niepoważne podejście. Jak można traktować tak poważne problemy psychiczne młodzieży przy obecnym bardzo marnym stanie psychiatrii dziecięcej.- powiedziała posłanka Hanna Gill-Piątek 

W ciągu 2 dni ponad pół miliona osób podpisało petycję o nie wracaniu do szkół. Polska 2050 przeprowadziła konsultacje z młodzieżą z Pokolenia 2050. Podczas briefingu wypracowane rozwiązania przedstawił Artur Pytliński, koordynator Pokolenia 2050 : 

  • Chcemy jak najwcześniejszych szczepień dla uczniów. Ministerstwo Zdrowia powinno przygotować zmianę w Narodowym Programie Szczepień obejmującą szczepienie osób od 16 roku życia, jeśli producent szczepionki na to wskazuje i pod warunkiem dopuszczenia tych szczepionek do użytku od 16 r.ż. przez EMA. Jeśli pojawi się możliwość szczepienia od 12 roku życia – należy jak najszybciej ją wprowadzić i docelowo szczepić uczniów również w szkołach. 
  • Nauczyciele i uczniowie powinni móc skorzystać nieodpłatnie z testów na obecność wirusa SARS-Cov-2 bez konieczności uzyskania skierowania od lekarza – na podstawie legitymacji w przypadku uczniów i dokumentu poświadczającego wykonywanie zawodu nauczyciela.
  • Uczniom, którzy dojeżdżają do szkół ze znacznej odległości lub muszą korzystać z noclegów w pobliżu siedziby szkoły powinna w pierwszej kolejności zostać zaoferowana możliwość kontynuowania nauki w trybie zdalnym do końca roku.
  • Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym szczególnie zmagającymi się z chorobami, również powinna zostać zaoferowana możliwość kontynuowania nauki w trybie zdalnym do końca roku.
  • Szkoły muszą dostać od Ministerstwa konkretne nowe wytyczne, jak ochronić uczniów i nauczycieli przed zakażeniami.

“Dzisiaj powrót do szkół w bałaganie i stresie to bardzo zły pomysł. Jeśli rząd zdecyduje się otworzyć szkoły to musi się to odbyć w sposób bezpieczny dla zdrowia nauczycieli i uczniów oraz z poszanowaniem naszego komfortu psychicznego”.- podsumował Pytliński

Polska 2050 proponuje, by uczniowie sami mogli dokonać samooceny swoich osiągnięć edukacyjnych w formie dobrowolnego sondażu, przeprowadzonego w najbliższych tygodniach. Wynik takiego sondażu nie miałby żadnego związku ze szkolnym systemem oceniania, mógłby za to stanowić podstawę do planowania działań w kolejnym roku szkolnym.

"Te 4 tygodnie powinny stać się czasem na integrację i budowanie więzi, nie na stawianie uczniów pod ścianą i strzelaniu do nich sprawdzianami. Zasady pomiaru osiągnięć edukacyjnych w okresie do końca roku szkolnego powinny ograniczać do absolutnego minimum, a sprawdziany – jeśli w ogóle konieczne – muszą być tylko zapowiedziane. Nie może być tak, że oceny bieżące w okresie nauki zdalnej nie będą brane pod uwagę lub będą „potwierdzane” ocenami wystawionymi w ostatnich tygodniach nauczania."- podsumował Mateusz Mielczarek, ekspert Instytutu Strategie 2050 i doradca Szymona Hołowni ds. młodego pokolenia. 

Dodatkowo uczniowie i rodzice muszą zostać poinformowani przed rozpoczęciem zajęć w szkołach, jakie zasady zostaną zastosowane w szkole przy uwzględnianiu w ocenie rocznej osiągnięć edukacyjnych ucznia mierzonych przez nauczycieli w okresie nauczania zdalnego. Nie może być tak, że oceny bieżące w okresie nauki zdalnej nie będą brane pod uwagę lub będą „potwierdzane” ocenami wystawionymi w ostatnich tygodniach nauczania.

  

Załączniki