JAR6435

Polska 2050 za odwołaniem ministra Przemysława Czarnka

Warszawa, 21.07.2021 r.

INFORMACJA PRASOWA 

Wszystkie ręce w kole parlamentarnym Polska 2050 podniosą się dziś przeciwko temu, by pan minister Czarnek pozostał na swoim stanowisku. - zapewnili podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie posłowie działacze Polski 2050.

"Powodów do odwołania ministra Czarnka jest tak wiele, że trudno będzie nam je wymienić: jego kuriozalne wypowiedzi, mylenie funkcji ministra z funkcją inkwizytora, czy choćby  ostatnie pomysły, aby dać kuratorom ogromną władzę nad szkołami" - mówiła przewodnicząca koła parlamentarnego Polski 2050, Hanna Gill-Piątek.

Przemek Staroń, ekspert Polski 2050 i nauczyciel roku 2018 podkreślał, że minister edukacji i nauki powinien być pierwszym człowiekiem w kraju, który stoi na straży, edukacji i nauki. “Tymczasem obecne działania ministra przypominają raczej coś odwrotnego, co znamy z twórczości Orwella.” - mówił Przemek Staroń

”Minister Czarnek wygłasza tezy, które są sprzeczne z nauką, jak choćby to, co minister mówi o osobach LGBT+. W sferze edukacji dokonuje się prób ugruntowywania nie tylko cnót niewieścich, ale też wszystkich wad pruskiego systemu: kontroli, przymusu, straszenia i ograniczania wolności” - dodał ekspert Polski 2050. Według Przemka Staronia nie ma żadnych podstaw naukowych mówiących, że to jest dobre i skuteczne. Za to jest mnóstwo danych z diagnoz, raportów pokazujących, jak to jest niszczące dla uczniów, nauczycieli, rodziców.“Dlatego my - Polska 2050 wybieramy ścieżkę, która jest zgodna z nauką i esencją edukacji: zamiast kontroli będziemy wdrażać wsparcie, zamiast przymusu - autonomię, zamiast straszenia - motywowanie, zamiast ograniczania wolności - budowanie zaufania” - mówił Przemek Staroń o programie edukacyjnym Polski 2050, który w całości zostanie przedstawiony jesienią.

Jak mówiła Agnieszka Jankowiak-Maik, nauczycielka i współautorka programu edukacyjnego Polski 2050 nikt nie zamierza wyważać otwartych drzwi. “Wsłuchujemy się w głos środowiska. W programie Edukacja dla Przyszłości szczegółowo pokazujemy, jak zamierzamy zmienić polską szkołę. Budujemy korczakowski model edukacji oparty na dobru dziecka. Model edukacji, w której dziecko jest w centrum zainteresowania.  Działamy tylko i wyłącznie dla jego dobra, czyli wręcz przeciwnie do tego, jak działa  obecnie minister Czarnek. “ - mówiła Agnieszka Jankowiak-Maik

Marta Młyńska, finalistka konkursu Nauczyciel Pomorza 2018, współautorka Edukacji dla Przyszłości podkreśliła ważność triady, która powinna funkcjonować w systemie edukacji: nauczyciele/nauczycielki, uczniowie/uczennice i rodzice. “Tylko w takiej konfiguracji możliwe jest funkcjonowanie w nowym paradygmacie edukacji” - mówiła. Marta Młyńska. 

W imieniu młodego pokolenia wystąpiła Agata Guza, członkini międzynarodowej Class of COVID-19 stworzonej przez Varkey Foundation & UNESCO oraz współautorka programu Edukacja dla Przyszłości Polska 2050 stwierdziła, że Minister  Czarnek ma młodzież za osoby głupie. “Gdyby było inaczej, nie wprowadzał by tych wszystkich zmian w przekonaniu, że spodobają się młodzieży. Chciałabym przypomnieć panu ministrowi, że to my młodzi jesteśmy przyszłością. W świecie ministra Czarnka nie ma miejsca na naukę.  A właśnie nauki i miłości do niej oczekujemy od prawdziwego ministra oświaty. Prosze o dobrego i mądrego ministra oświaty. Wydaje mi się, że jako przyszłość kraju na to zasługujemy“ - mówiła Agata Guza.

"Panie ministrze! Pan powinien odejść, bo jest pan pogrążony w odmętach ciemnych wieków i nie widzi wyzwań XXI wieku. Nie widzi tego, że młodzi powinni być gotowi na prace projektowe, umieć pracować w zespole, być gotowymi na wyzwania przyszłości" - zaapelował do ministra Czarnka poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. 

Zapis wideo: https://fb.watch/v/2Z-tAdNBD/