DSC6797

Polska 2050 chce odrzucenia w Senacie specustawy, która ma na celu niszczenie polskich lasów

Warszawa, 03.08.2021 r.

INFORMACJA PRASOWA

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (druk sejmowy nr 1394). Projekt ma umożliwić zamianę lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych na inne nieruchomości. Przedstawiciele Polski 2050 podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie przedstawili swoje stanowisko i zaznaczyli, że projekt ustawy powinien zostać odrzucony. 

Jak czytamy w analizie i ocenie prawnej Fundacji Frank Bold i Greenpeace nt.  rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (druk sejmowy nr 1394) “Obecna nowelizacja jest rozwinięciem poselskich projektów zmiany ustawy o lasach (druki sejmowe nr 1098 oraz 1098-A), które zostały najpierw odrzucone przez sejmową Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a następnie wycofane przez projektodawców.”  

Zdaniem senatora Jacka BuregoRada Ministrów, za pomocą Ministerstwa Klimatu, nawet nie ukrywa, że procedowany projekt jest specustawą, a problem jaki ma rozwiązać w istocie dotyczy wyłącznie dwóch miast, kilku firm i ich inwestycji.” Podkreślił, że “zgodnie ze znanym od lat stanowiskiem ekspertów załatwianie konkretnych, niemal indywidualnych spraw” za pomocą ustaw jest psuciem prawa.” - skomentował podczas dzisiejszej konferencji prasowej senator Jacek Bury.  

Ponadto senator Polski 2050 zasygnalizował, że w projekcie rządowym mamy do czynienia ze zwolnieniem z opłat za wyłączenie gruntów z gospodarki leśnej i zwolnienie z odszkodowań za przedwczesny wyrąb drzewostanów, jak również obowiązek bezpłatnej wycinki wszystkich drzew i krzewów na obszarze 1250 ha, który będą musiały spełnić Lasy Państwowe. W jego opinii “istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że stosowanie proponowanych przepisów doprowadzi do udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej, daleko wykraczającej poza granice pomocy de minimis, i naruszenia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.”- powiedział Jacek Bury.

"Zawsze, kiedy jest przygotowywana specustawa to wiem, że jest ona przygotowywana na konkretne zamówienie” - powiedziała Katarzyna Jagiełło, koordynatorka programu przyroda i klimat Polski 2050.  Ekolożka zaalarmowała, że ta specustawa oddaje co najmniej 1200 ha wokół Jaworzna i Stalowej Woli zdejmując obowiązek uiszczenia opłat i odszkodowań za nadmierne wylesienie: to ponad 300 do 450 mln złotych w ciągu 10 lat.” Dodała, że jeżeli projekt tej ustawy przejdzie będzie to “kolejne czołowe starcia z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, któremu Polska da kolejny jasny sygnał Unii Europejskiej, że chce chronić przyrody i lasów.” - podsumowała  Katarzyna Jagiełło

Przedstawiciele Polski 2050 zaznaczyli, że ruch rekomenduje odrzucenie tego projektu od samego początku jego procedowania. “Pragnę podkreślić, że żadne poprawki nie doprowadzą do pełnego wyeliminowania najpoważniejszych i najbardziej niebezpiecznych wad projektu.” - dodał senator Bury

Zapis wideo konferencji prasowej: https://fb.watch/78Yd_w3PcN/