DSC7239

Polska 2050 żąda od premiera wyjaśnień w sprawie Krajowego Planu Odbudowy

Warszawa, 06.09.2021 r.

INFORMACJA PRASOWA 

Polska 2050 żąda od Marszałek Sejmu, aby porządek rozpoczynających się dzisiaj obrad Sejmu rozszerzyć o informację premiera na temat sytuacji z Krajowym Planem Odbudowy. 

Parlament podczas poprzedniego posiedzenia Sejmu przyjął dwa wnioski, które powinny znaleźć się w dzisiejszym porządku obrad. Jeden z nich dotyczy informacji premiera na temat sytuacji z Krajowym Planem Odbudowy. KPO został złożony do Brukseli 4 miesiące temu. Już wtedy Polska 2050 alarmowała, że dokument jest niedopracowany, niechlujny, bez konkretnego programu reform i harmonogramu, co będzie przedłużać czas jego przyjęcia przez Unię Europejską. 

“Wszystko wskazuje na to, że pani Marszałek Witek znowu manipuluje regulaminem Sejmu”. - zaznaczyła posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. W jej opinii rząd powinien, zgodnie z przyjętym wnioskiem Polski 2050, złożyć informacje na temat Krajowego Planu Odbudowy wyjaśniając wszystkie niejasności. 

Posłanka Koła Parlamentarnego Polska 2050 zaznaczyła, że Polki i Polacy mają prawo wiedzieć kiedy i czy pieniądze z  Funduszu Odbudowy, które powinny stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki i służyć obywatelom - trafią do Polski. 

Zdaniem posła Mirosława Suchonia rząd Prawa i Sprawiedliwości sabotuje Krajowy Plan Odbudowy. “Dla PiSu nieważne jest dobro obywateli, nie jest ważna gospodarka, ani uodpornienie naszego państwa na wstrząsy takie jak pandemia. Najważniejsze dla PiSu są własne partyjne rozgrywki i partykularne interesy” - zaznaczył Mirosław Suchoń.  

W opinii posła Mirosława Suchonia na skutek nieudolności rządu i sabotowania Krajowego Planu Odbudowy mogą ucierpieć obywatele i polskie firmy. “Będziemy się zwracać do instytucji europejskich o wypracowanie innego mechanizmu, który umożliwi absorpcję unijnych środków.” - zapowiedział Mirosław Suchoń.

Zapis wideo konferencji prasowej: https://fb.watch/7RIOc1J79I/