0609_Igłosowanie

Pierwsze głosowanie Jaśminy

Warszawa 06.09.2021

INFORMACJA PRASOWA

Podczas zakończonego w sobotę Pierwszego Kongresu Ruchu Polska 2050, Szymon Hołownia zaprezentował Jaśminę - aplikację mobilną, która, w zamyśle twórców, w rewolucyjny sposób zmieni relacje pomiędzy uczestnikami życia społeczno - politycznego w Polsce. Dzięki Jaśminie każdy z zarejestrowanych członków Stowarzyszenia Polska 2050 uzyskał możliwość bezpośredniego uczestniczenia w podejmowaniu najważniejszych decyzji dla Ruchu i Polski. Tuż po pierwszej prezentacji Jaśminy rozpoczęły się pierwsze głosowania. Znamy już ich wyniki.

- Za każdym razem, gdy zapytam Was o zdanie, będziecie mieć przynajmniej 24 godziny na wyrażenie swojej opinii. Po tym czasie poinformuję Was o wyniku głosowania. Pierwsze rozpocznie się już za chwilę. Już nie mogę się doczekać. - tymi słowami Jaśmina osobiście przemówiła do członków i sympatyków Ruchu Polska 2050 zebranych we wnętrzach warszawskiego Teatru Palladium. Chwilę później pierwsi użytkownicy już mieli możliwość zapoznać się z pobraną z internetowych sklepów aplikacją.

Głosowanie składało się z dwóch części. Pierwsza, adresowana była do członków Stowarzyszenia Polska 2050, którzy mogli się wypowiedzieć w sprawie planowanych zmian w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Posiadacze aplikacji mogli zapoznać się z dwoma raportami, przedstawiającymi propozycje rozwiązań oraz argumentami za i przeciw ograniczeniom. Następnie mogli zagłosować, zaznaczając jedną z trzech odpowiedzi:

  • należy utrzymać ograniczenie w handlu w niedziele, ale uszczelnić przepisy,
  • należy ponownie zezwolić na handel w niedziele, jednocześnie gwarantując pracownikom dwie wolne od pracy niedziele w miesiącu
  • nie mam zdania

Drugie głosowanie ma charakter plebiscytu i adresowane jest do wszystkich posiadaczy aplikacji. Mogą oni wypowiedzieć się w sprawie najważniejszych propozycji rozwiązań Polski 2050 dla przyszłości kraju, przedstawionych przez Szymona Hołownię. Ich zadaniem jest wskazanie priorytetu z zaproponowanej listy:

  • Polska demokratyczna (np. uporządkowanie relacji między państwem i kościołem, reforma TK)
  • Zielona Polska (np. zielone reformy opłacalne dla wszystkich, Polska wolna od smogu do 2030 r.)
  • Troskliwa Polska (np. Pacjent na 1. miejscu w systemie ochrony zdrowia, płynny angielski po podstawówce)
  • Silna Polska (np. stop mobbingowi w pracy, odszkodowania dla przedsiębiorców za opóźnienia w urzędach)

Pierwsze głosowanie zostało zamknięte po upływie 24 godzin. Drugie wciąż trwa. Członkowie Stowarzyszenia Polska 2050 w 79% poparli ideę poluzowania obecnie obowiązujących przepisów i umożliwienie handlu w niedzielę przy jednoczesnym zagwarantowaniu pracownikom przynajmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu - to staje się oficjalnym stanowiskiem Ruchu Polska 2050.

Za utrzymaniem obecnie obowiązujących ograniczeń i za uszczelnieniem przepisów opowiedziało się 20% głosujących. Niezdecydowanych w tej sprawie było zaledwie 1% oddających głosy.

W plebiscycie na najważniejszy dla przyszłości Polski priorytet działań użytkownicy Jaśminy jak dotąd preferują demokratyczny model ustrojowy Polski z uporządkowanymi relacjami Państwo - Kościół i reformą Trybunału Konstytucyjnego. Za tą opcją głosuje 59% respondowanych. Drugie miejsce  zajmuje wizja Zielonej Polski z pro-ekologicznymi przemianami opłacalnymi dla wszystkich obywateli i wolnej od smogu do 2030 roku. Wizja takiej Polski zjednała sobie 20% głosów. Kolejne miejsce na podium (z 15% głosów) zajmuje wizja Troskliwej Polski o ostatnie, czwarte miejsce, Silna Polska (6%).

Należy tu zaznaczyć, że wybór priorytetu w postaci realizacji postulatu Polski demokratycznej, nie oznacza rezygnacji z pozostałych punktów programu Polski 2050. Podobnie nie zakończył się udział Jaśminy w procesie decyzyjnym Ruchu Polska 2050. Kolejne głosowanie planowane jest już niebawem. A w przyszłości, jak oświadczył Szymon Hołownia, Jaśmina może stać się modelem do stworzenia systemu powszechnego głosowania i konsultacji społecznych w skali całego kraju. Po uprzednio dokonanych zmianach prawnych, które to umożliwią.