IMG 4694

Dość dolewania wody do dziurowego wiadra. Całościowa reforma Ochrony Zdrowia.

Warszawa, 11 września 2021 r. 

 

INFORMACJA PRASOWA

Dość dolewania wody do dziurawego wiadra. To wiadro trzeba wreszcie naprawić! Całościowa reforma Ochrony Zdrowia jest priorytetem dla Polski 2050.

"Dzisiaj startuje wielki protest wszystkich zawodów medycznych. Ten protest jest wyrazem gniewu, bezsilności ale i nadziei na to, że wreszcie ktoś zrobi porządek z tym z czym nie zrobiono porządku przez ostatnie 30 lat" - tymi słowami Szymon Hołownia rozpoczął dziś konferencję prasową pod Ministerstwem Zdrowia.

Obecną zapaść w ochronie zdrowia odczuwamy wszyscy, zarówno pacjenci jak i przedstawiciele zawodów medycznych. Szymon Hołownia wraz z Urszulą Demkow z Instytutu Strategie 2050 oraz posłem Wojciechem Maksymowiczem przedstawili główne założenia planu mającego odmienić rzeczywistość w polskiej ochronie zdrowia.

Dokument "Godna płaca-godna praca (plan dla ludzi zdrowia)", jest częścią kompleksowego planu dla ochrony zdrowia przygotowanego przez Polskę 2050. Opracowanie zawiera kryteria podwyżek dla kadry medycznej, ale także nowe rozwiązania w zakresie edukacji i zmiany organizacji ich pracy. Obejmuje wszystkie zawody medyczne i jest konsensusem wypracowanym w drodze konsultacji w myśl zasady "nic o Was bez Was".

Będącym na konferencji prasowej ratownikom medycznym Szymon Hołownia przekazał plan poświęcony ratownikom medycznym i systemowi ratownictwa medycznego. Lider ruchu Polska 2050 mówił, że najważniejsze rozwiązania tego planu są zbieżne z tym czego domaga się dzisiaj środowisko ratowników medycznych, a podwyżki muszą być częścią reformy. Oprócz tego wskazał dodatkowe punkty programowe: 

  1. Wprowadzenie ustawy o zawodzie i samorządzie zawodowym ratowników medycznych,
  2. Wprowadzenie zasady gwarantowanego finansowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne rozumianego jako całość (podobnie jak Policja, czy Państwowa Straż Pożarna),
  3. Przekształcenie systemu PRM w cywilny korpus ratowników medycznych z wynikającymi z tego przywilejami,
  4. Stworzenie pod nadzorem uniwersytetów medycznych 16 nowych i dedykowanych tylko ratownikom medycznym Centrów Symulacji Medycznej (CSM).

"Nasz Program jest bardzo obszerny, ale chciałabym zwrócić uwagę na jeden jego element skierowany do pielęgniarek, które też dzisiaj strajkują. Dostrzegamy ogromny problem w źle ułożonej siatce minimalnych współczynników pracy, która wyklucza wiele pielęgniarek. Nasz projekt zawiera nowe siatki płac dla zawodów medycznych, który uwzględnia nie tylko fakt posiadania specjalizacji, czy stopni zawodowych licencjata i magistra, ale również w pewnym zakresie wymiar stażu pracy" powiedziała Urszula Demkow.

Obecni na konferencji ratownicy medyczni przedstawili największe problemy obecnej sytuacji w ochronie zdrowia oraz wskazali, że ochrona zdrowia jest polską racją stanu. "Musimy wyjść z paradygmatu Excela i tabelek. W ochronie zdrowia najważniejszy jest człowiek: pacjent, lekarz, pielęgniarka, ratownik, położna" - podsumował Szymon Hołownia