IMG 20210920 114241

Polska 2050 wzywa KRRiT do przedłużenia koncesji TVN24

Warszawa, 20.09.2021 r. 

INFORMACJA PRASOWA

Polska 2050 wzywa KRRiT, by wypełniła ustawowe obowiązki i przedłużyła koncesję TVN24.  Krajowa koncesja tej stacji wygasa już za sześć dni.


„Przewodniczącemu KRRiT Witoldowi Kołodziejskiemu wysłaliśmy pismo, w którym wzywamy,  by rada zrealizowała obowiązki i rozpatrzyła wreszcie wniosek o przedłużenie koncesji stacji TVN24. Wiemy, że KRRiT ma jutro zajmować się tą sprawą. Oczekujemy, że KRRiT zrobi to, co do niej należy” – mówił podczas poniedziałkowej konferencji w Sejmie wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Polska 2050 Michał Kobosko.
Działacz Polski 2050 podkreślił, że nie ma żadnych powodów, aby koncesja TVN24 nie została prolongowana. „Nie musimy chyba tłumaczyć, jak istotną rolę odgrywa pluralizm w polskiej demokracji. Jak ważne jest to, by pluralistyczne media funkcjonowały tak, by pełnić rolę kontrolną wobec władzy publicznej” – mówił Michał Kobosko.

Poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń podkreślił, że ustawa o KRRiT mówi wyraźnie, iż proces przedłużania koncesji powinien być płynny.„Zgodnie z art. 35a ustawy o KRRiT wniosek o przedłużenie koncesji koncesjonariusz powinien złożyć nie później niż 12 miesięcy przed jej wygaśnięciem. Nadawca TVN 24 spełnił ten warunek. Stosowny wniosek wysłała, a na jego rozpatrzenie czeka 18 miesięcy” – mówił Mirosław Suchoń.

Poseł Polski 2050 zauważył, że inny artykuł ustawy o KRRiT – 38. stanowi, że koncesje można odebrać tylko w ściśle określonych przypadkach, np. gdy koncesjonariusz ma prawomocne orzeczenie sądu zakazujące rozpowszechniania programu, rażące narusza warunki ustawy lub koncesji lub zagraża bezpieczeństwu. „Żadna z tych okoliczności nie wystąpiła. Mimo to wciąż nie ma decyzji o przedłużeniu koncesji TVN 24. Inni nadawcy czekają od pięciu do 12 miesięcy. A TVN już 18” – mówił Mirosław Suchoń.

W jego ocenie można z tego wnioskować, że proces przedłużania koncesji jest sztucznie wydłużany. „Może to oznaczać popełnienie przestępstwa przez członków KRRiT poprzez rażące naruszenie ustawy o KRRiT i Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W tym kontekście pragnę zwrócić uwagę na art. 231 Kodeksu Karnego, który mówi, iż funkcjonariusz publiczny, który przekroczy swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków i działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech” – podkreślał Mirosław Suchoń.

Michał Kobosko zauważył, że sprawa ma również charakter międzynarodowy, bo kontrolowana przez PiS KRRiT poszła na wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, dyskryminując flagową inwestycję amerykańską w Polsce. „Przez to wszystko Polska zaczyna być postrzegana na świecie jako kraj dużego ryzyka inwestycyjnego. To bardzo groźne dla naszej gospodarki” - mówił Michał Kobosko.
Przypomniał, że próba wyeliminowania TVN24 to nie jedyny przejaw ograniczania wolności mediów w Polsce. „Mamy już podporządkowane władzy gazety regionalne i lokalne koncernu Polska Press, które kupił Orlen. Teraz słychać o planach przejęcia dziennika „Rzeczpospolita” przez kontrolowaną przez skarb państwa grupę PZU” – ostrzegał Michał Kobosko.