IMG-6400

Posłowie Polski 2050 chcą upamiętnienia rocznicy podpisania Traktatu Lizbońskiego

Warszawa, 12.10.2021 

INFORMACJA PRASOWA 

“Rocznica podpisania Traktatu Lizbońskiego przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego powinna być upamiętniona uchwałą Sejmu” - ogłosili podczas wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie posłowie Polski 2050. I w ślad za tą ideą przygotowali stosowny projekt.

“Mamy nadzieje, że uchwała zostanie potraktowana jak projekt prezydium Sejmu, bo jesteśmy przekonani, że ta uchwała nas wszystkich połączy” - mówiła podczas konferencji posłanka Polski 2050 Joanna Mucha.

W jej ocenie nie ma już żadnych wartości, które łączą Polski i Polaków. “Uświadomiłam to sobie podczas niedzielnej manifestacji w obronie naszego członkostwa w Unii Europejskiej, gdy grupa bandyterki politycznej zignorowała śpiewany przez nas hymn, nie stanęła na baczność, nie włączyła się w śpiewanie pomyślałam, że przestaliśmy mieć cokolwiek, co by nas łączyło. Jeszcze do niedawna łączyła nas racja stanu. Łączyło nas to, że byliśmy wszyscy przekonani o tym, że uczestnictwo w Unii Europejskiej i bycie Unią Europejską to coś co dla polaków cenne, ważne, zapewniające bezpieczeństwo” - ubolewała Joanna Mucha.

Przypomniała, że pod Traktatem Lizbońskim podpisał się zarówno były prezydent RP Lech Kaczyński, jak i  Donald Tusk. A teraz, w ocenie posłanki Polski 2050, Jarosław Kaczyński wziął kurs na autoizolacjonizm przez co de facto wyprowadza nas z Unii Europejskiej. 

“Panie Jarosławie Kaczyński! Jeśli nie w trosce o rację stanu Polski, to w trosce o dobre imię brata - proszę zaprzestać tych praktyk! Proszę zaprzestać wyprowadzania nas z Unii Europejskiej! - apelowała Joanna Mucha.

Posłanka Polski 2050 przypomniała, że od momentu ratyfikowania przez Polskę Traktatu Lizbońskiego nie zmieniła się polska Konstytucja. Nie zmienił się też traktat. “Panie Jarosławie Kaczyński! Zdradza pan pokolenia Polaków, które walczyły o to, żeby zostać w Europie” - alarmowała Joanna Mucha.

Poseł Polski 2050 Michał Gramatyka przypomniał, że gdy na ulicach stolicy, polskich metropolii, polskich miast i miasteczek demonstrowały dziesiątki tysięcy Polek i Polaków, mijała 12. rocznica dnia, w którym pod Traktatem Lizbońskim pojawił się podpis prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. “Gdy Lech Kaczyński podpisał Traktat Lizboński mówił, że nie jest to dokument doskonały ale najdoskonalszy z tych dokumentów, na które w tamtej sytuacji było nas stać. Mówił, że to ogromny krok naszej cywilizacji” - mówił Michał Gramatyka.

W jego ocenie Traktat Lizboński pokazał, jak groźne są zmiany klimatyczne i jak w dalekim horyzoncie powinniśmy im zapobiegać. “Ten dokument stworzył zasadę solidarności energetycznej. To wreszcie z art.19 Traktatu Lizbońskiego wywodzimy prawo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do wypowiadania się na temat sytuacji prawnej państw UE” - mówił Michał Gramatyka.

Poseł Polski 2050 przypomniał, że z Traktatu wywodzi się zasada lojalnej współpracy pomiędzy państwami Unii Europejskiej, która nakazuje honorować orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. “Nie pozwólmy zaprzepaścić dorobku tego fantastycznego dokumentu. Sytuacja, w której on był przyjmowany i podpisywany w Polsce, też nie była pewna, też była trudna. Czekaliśmy aż Irlandia wypowie się ostatecznie na temat kształtu tego dokumentu. Źle byłoby dziś gdybyśmy to wszystko utracili“ - apelował Michał Gramatyka.

Poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń podkreślił, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej to nasza racja stanu, to kwestia bezpieczeństwa obecnych i  kolejnych pokoleń. Bezpieczeństwa w wymiarze strategicznym oraz gospodarczym.

“Dziś rozstrzyga się, czy Polska będzie jednym z liderów przemian gospodarczych, czy raczej zostanie zapamiętana na kartach historii jako ta, która straciła swoją szansę. To co próbuje zrobić Jarosław Kaczyński i jego zaplecze polityczne spowoduje, że zostaniemy państwem, które straciło szanse na to, aby być jednym z tych, którzy nadają ton dzisiejszej historii” - ostrzegał Mirosław Suchoń.

Poseł Polski 2050 przypomniał, że wielokrotnie w historii Polski wąskie grupy osób,  powołując się na wartości patriotyczne,  sprowadzały nasz kraj na manowce. “Dzisiaj jest podobnie: wąska grupa osób, która powołuje się na patriotyzm chce wyprowadzić Polskę na manowce. Nie możemy na to pozwolić. Dzisiaj Polski i Polacy czują i potrzebują członkostwa w UE jak niczego innego. Potrzebują go jak świeżego powietrza,  jak perspektywy rozwoju. Dlatego dzisiaj składamy ten projekt uchwały na ręce prezydium Sejmu. Przypominamy środowisku politycznemu Jarosława Kaczyńskiego, że kilka lat temu lider inny lider Lech Kaczyński szedł w zupełnie innym kierunku” - mówił Mirosław Suchoń.

Zapis wideo: https://fb.watch/8Bhhj9pDxJ/