Stanowisko Ruchu Polska 2050 w sprawie działań podejmowanych przez rząd w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19

 

Gdańsk, 5 stycznia 2022 r.

 

INFORMACJA PRASOWA

 

„Mamy najwyższą w Europie liczbę tzw. nadmiarowych zgonów (na COVID i inne schorzenia) w związku z epidemią. W Polsce zmarło już ok 200 tys. osób. W samym Gdańsku, w grudniu, zmarło najwięcej osób od 1945 r. i to pomimo zaszczepienia ponad 70% mieszkańców. W obliczu takiej katastrofy czas wznieść się ponad podziały polityczne. Umierają zwolennicy wszystkich partii. Wobec życia i śmierci wojny polityczne powinny zostać odłożone na bok.” - powiedział w Gdańsku przewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni Michał Kobosko.

 

Dziś o 12:00 przed siedzibą Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku odbył się briefing prasowy Ruchu Polska 2050 z udziałem Michała Kobosko, przewodniczącego partii Polska 2050 Szymona Hołowni, Agnieszki Buczyńskiej, wiceprezes Stowarzyszenia Polska 2050, Miłosławy Zagłoby, członkini Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050 i Łukasza Kopcia, lidera powiatu Gdańsk Stowarzyszenia Polska 2050.

Michał Kobosko wskazał, że nadchodzi już nie kolejna fala pandemii, ale prawdziwe tsunami. Zostały przekroczone wszystkie wskaźniki, które min. Niedzielski sygnalizował jako czerwone linie, po których rząd podejmie wyraziste działania. Tych działań ciągle niestety nie ma i w kolejny kryzys pandemiczny wkraczamy nieprzygotowani w dostatecznym stopniu, z prawie 20 tys. zajętych łóżek szpitalnych. Rząd zachowuje się tak, jakby miał oczy szeroko zamknięte na to, co się dzieje, na te przerażające liczby. W tej sytuacji Ruch Polska 2050 czuje się w obowiązku by przedstawić konkretne postulaty i konkretne propozycje.

Wiceprezes Stowarzyszenia Polska 2050 Agnieszka Buczyńska skomentowała sytuację rodziców i dzieci, które zgodnie z założeniami rządu 10 stycznia powinny wrócić do szkół. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia oferuje wyłącznie komentarze „na dziś”, co nie pozwala rodzinom zaplanować najbliższych tygodni, ponieważ w świetle wypowiedzi przedstawicieli rządu zmian można spodziewać się w każdej chwili.

Niepokoi także spadek liczby szczepień dzieci, odnotowany przez Ministerstwo – co wymaga zintensyfikowania akcji promocyjnych i informacyjnych, a także przywrócenia akcji szczepień w szkołach, co postuluje Polska 2050.

Przypomniała także, że od początku pandemii stowarzyszenie Polska 2050 angażuje się bezpośrednio w akcje społeczne związane z pomocą osobom najsłabszym – akcje pomocy w zakupach, zbiórki rzeczy dla potrzebujących, wsparcie dziecięcych oddziałów psychiatrycznych, przygotowywanie posiłków dla osób w kryzysie bezdomności, czy tzw. koperty życia dla osób starszych, zawierające informacje dot. stanu zdrowia, które mogą pomóc w sytuacji konieczności udzielenia im pomocy.

Radca prawny i członek Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050 Miłosława Zagłoba przedstawiła stanowisko Polska 2050 wobec poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19, zwanego ustawą sanitarną.

Brak Oceny Skutków Regulacji, która byłaby obowiązkowa dla rządowego projektu ustawy, budzi poważne wątpliwości, co do tego jak te regulacje przygotowano - czy policzono realne koszty ich wdrożenia i realistycznie oszacowano skutki.

Polska 2050 zgłosiła poprawki do projektu ustawy, którego wysłuchanie publiczne odbywa się w Sejmie 5 stycznia:

 • Koszty powszechnego testowania nie mogą być przerzucone na obywateli – a liczba testów do dyspozycji pracodawców i usługodawców nie może być arbitralnie ograniczana.
 • W Polsce powinien obowiązywać standardowy okres ważności testów: 72 godziny w przypadku testów PCR oraz 48 godzin w przypadku szybkich testów antygenowych, który państwa członkowskie UE uzgodniły jeszcze jesienią, a w odniesieniu do zaświadczeń o przebytej infekcji wirusa SARS­ CoV-2 przez pierwszych 180 dni po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu PCR lub certyfikat zaszczepienia przeciwko COVID-19.
 • Dane o wynikach testów, a także dane o przebytej infekcji COVID-19 lub o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 – w tym wizerunek, który ma znaleźć się w projektowanej aplikacji do kontroli, stanowią dane osobowe szczególnej kategorii w rozumieniu przepisów RODO i muszą podlegać lepszej ochronie niż w projektowanych przepisach.
 • Niezbędne jest wprowadzenie obowiązkowych szczepień grup zawodowych: nauczycieli i pracowników publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, dziennych opiekunów i pracowników placówek pieczy zastępczej, pracowników instytucji pomocy społecznej oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z tymi podmiotami, jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia w zakresie ich stanu zdrowia.
 • Należy wprowadzić obowiązek szczepień dla posłów i senatorów, ponieważ ich obowiązkiem jest dawanie przykładu, a wprowadzenie takiego ograniczenia ich wolności jest dopuszczalne, gdy przemawia za tym inna konstytucyjne wartość, której projektodawca daje pierwszeństwo. Konstytucyjną wartością jest w tym przypadku zdrowie publiczne, a zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora posłowie i senatorowie wykonują swój mandat kierując się dobrem Narodu.

Zespół Ekspertów Instytutu Strategie 2050 opracował zestaw 10 rekomendacji dotyczących działań przeciw-pandemicznych w najbliższych tygodniach:

 1. Intensywna promocja szczepień w formie ogólnopolskiej kampanii w mediach społecznościowych i publicznych oraz kampanii celowanych.
 2. Politycy powinni świecić przykładem: należy wprowadzić obowiązek zaszczepienia posłów i senatorów.
 3. Ochrona najbardziej narażonych: konieczne jest wprowadzenie obowiązku szczepień pracowników i współpracowników na umowach cywilnoprawnych jednostek opieki długoterminowej i placówek pomocy społecznej, nauczycieli i opiekunów w przedszkolach i żłobkach, a także wsparcie organizacji testów i szczepień dzieci w szkołach.
 4. Uregulowanie wszystkich obostrzeń w ustawie, nie w rozporządzeniach.
 5. Zdecydowane ściganie osób wykonujących zawody medyczne szerzących nieprawdziwe treści dotyczące pandemii oraz szczepień, a także osób wytwarzających oraz posługujących się fałszywymi certyfikatami szczepień.
 6. Dostępne dla wszystkich i darmowe testy.
 7. Czasowa reorganizacja szpitali – w każdym województwie należy zidentyfikować kilka specjalistycznych szpitali oraz kilka wielospecjalistycznych, które będą dedykowane wyłącznie chorym bez Covid19 oraz uruchomienie dedykowanego system testowania przy przyjęciu do tych szpitali (w tym jak najszybsze uruchomienie Szpitala Tymczasowego w Gdańsku).
 8. Wprowadzenie przepisów umożliwiających pracodawcom i usługodawcom weryfikację zaszczepienia.
 9. Transparentny i sprawiedliwy system delegowania do pracy przy Covid medyków, zamiast dotychczasowych arbitralnych decyzji wojewodów i ochrona systemu POZ przed pogorszeniem warunków udzielania świadczeń i wydłużającymi się kolejkami.
 10. Wydanie rekomendacji dotyczących przestrzegania w kościołach przepisów sanitarnych (limity, dezynfekcja, dystans, maseczki) oraz wydawania komunii wiernym na rekę.

Lider Polski 2050 w Gdańsku Łukasz Kopeć wskazał ponadto, że Polska 2050 popiera postulaty organizacji przedsiębiorców dotyczące podjęcia w trybie pilnym prac:

 • nad aktami prawnymi umożliwiającymi kontrolowanie przez pracodawców posiadania przez pracowników Unijnego Certyfikatu COVID (UCC) i podejmowanie stosownych działań w obrębie zakładu pracy,
 • nad aktami prawnymi ograniczającymi dostęp osób nieposiadających UCC do miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach lub gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu,
 • działań eliminujących i penalizujących wysokimi karami proceder oszustw związanych ze szczepieniami, oraz
 • zmobilizowania służb porządkowych do egzekwowania już obowiązujących przepisów dotyczących noszenia masek w publicznych przestrzeniach zamkniętych.

Kopeć podkreślił, że rząd nadal nie traktuje poważnie przedsiębiorców – pracodawców i usługodawców, których dodatkowo uderzy w 2022 roku, na równi z kolejną falą zakażeń, fala drożyzny.