2050 logo tlo zolte cmyk 1  (1)

Stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050 w sprawie głosowania nad projektem ustawy o dokumentach paszportowych

Każdy polski obywatel, również małoletni, powinien mieć możliwość uzyskania paszportu.

Rządowy projekt ustawy o dokumentach paszportowych (druk sejmowy 1833) całościowo reguluje na nowo zasady wydawania paszportów polskim obywatelom i jako taką regulację należy ją uchwalić.

W kontekście dzieci par jednopłciowych- przepisy nie blokują składania wniosku o paszport dla dziecka. Jeśli dziecko nie ma ojca czy matki, tych danych nie będzie we wniosku. Wniosek będzie mogła złożyć za pośrednictwem internetu jedna osoba: ojciec, matka lub opiekun prawny. Nie ma wymogu, by robili to wspólnie.

Do tej pory wniosek składali rodzice łącznie (matka i ojciec). Jeżeli dziecko miało np. dwie mamy, to nie było to możliwe. Powstawało pytanie, gdzie drugi rodzic. Trzeba było udowadniać, że jest się samotnym rodzicem i tylko tej jednej osobie przysługują pełne prawa rodzicielskie.

Ta kwestia była podnoszona podczas posiedzenia komisji w pytaniach do przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadeklarował on praktykę, w której każdy polski obywatel bez względu na to, w jakiej rodzinie się urodził, będzie miał wydany dokument tożsamości z wpisanym rodzicem - matką lub ojcem.

Utrzymanie dotychczasowych zapisów o rodzicach nie rozwiązałoby problemów ze złożeniem wniosku i otrzymaniem paszportu dla dziecka;  które dziś występują. Nowy zapis jest rozwiązaniem akceptowalnym na poziomie praktycznym. Nie wyrównuje w prawach par rodziców jednopłciowych i heteroseksualnych. Jednak to musiałoby być zrobione w innym akcie prawnym, w tym przypadku w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, który rozumie rodziców jako matkę i ojca.

Akty urodzenia są również wydawane na innej podstawie prawnej, ewentualne zmiany przepisów dotyczące ich wydawania są poza zakresem projektu z druku 1833.