2295884

Drugi etap mobilnej konwencji Polski 2050 Szymona Hołown

Warszawa, 10 września 2022 r.

INFORMACJA PRASOWA

Zakończył się kolejny etap mobilnej konwencji partyjnej Polski 2050 Szymona Hołowni Cztery słowa: Polska pod hasłem: PRACA. Szymon Hołownia, przewodniczący partii, odwiedził w piątek i sobotę województwo śląskie i małopolskie gdzie rozmawiał o  problemy na rynku pracy. Podczas konferencji prasowych przedstawił “kandydatów na kandydatów” na listy wyborcze Polski 2050 Szymona Hołowni w nadchodzących wyborach.

“Państwo jest bezzębne, jeżeli chodzi o problemy na rynku pracy. Potrzeba, aby ujęło się za pracownikami i pracodawcami, którzy ich zatrudniają. W tej układance pracodawcy i pracownicy są równoważni. Praca jest rzeczą absolutnie fundamentalnie ważną w Polsce. To praca ludzi, a nie surowce i nie kapitał budują polski dobrobyt. Praca powinna być wykonywana w godnych warunkach i godnie opłacana, tworzyć wspólnotę, a nie ją rozbijać oraz dawać siły, zdrowie, a nie je odbierać”- mówił Szymon Hołownia podczas piątkowej konferencji prasowej w Częstochowie. 

Szymon Hołownia zaznaczył problem dramatycznego niedoinwestowania Państwowej Inspekcji Pracy. “Budżet tej instytucji jest mniejszy od budżetu Instytutu Pamięci Narodowej, a powinien być dwukrotnie większy” - mówił Szymon Hołownia.

Lider Polski 2050 podkreślił wagę szacunku dla pracodawców, wskazując, że muszą oni mieć stabilne warunki działania i rozwoju. "Dzisiaj pracodawcy są zaskakiwani nagłymi zmianami warunków działalności" - mówił Szymon Hołownia. Zadeklarował, że kiedy Polska 2050 przejmie odpowiedzialność za państwo, to regulacje podatkowe będą zmieniane najdalej do czerwca roku poprzedzającego.

Szymon Hołownia przypomniał postulat programowy zaproponowany przez Polskę 2050 dotyczący wprowadzenia systemu jednolitej daniny podatkowej. “W Polsce będzie istniała szara strefa, dopóki podatki będą tak skomplikowane i tak często zmieniane. Chcemy, żeby ludzie czuli, że podatki to nasza wspólna sprawa, i żeby państwo miało szacunek do podatków, które oni płacą. Dlatego proponujemy system jednolitej daniny. W tym systemie obywatel będzie znał wysokość podatków z wyprzedzeniem co najmniej 6 miesięcy i będzie robił jeden przelew; to zadaniem państwa będzie podzielenie tego na różne cele. Wymagajmy od państwa szacunku do owoców naszej pracy” - mówił Szymon Hołownia.

Podczas konferencji prasowych przedstawiono również “kandydatów na kandydatów” Polski 2050 Szymona Hołowni w najbliższych wyborach parlamentarnych. Są to: Piotr Strach i Małgorzata Imiolczyk z Częstochowy, Łukasz Osmalak z Mikołowa, Kamil Wnuk i Karina Wojtusiak - wieloletni mieszkańcy i działacze z Sosnowca, Rafał Komarewicz, Małgorzata Szostak, Paweł Śliz z Krakowa.

“Przedstawiamy osoby, o których myślimy, że mogłyby stać się dobrymi kandydatami na parlamentarzystów. To nie jest moment tworzenia list wyborczych. Chcemy, żeby przez najbliższych kilka miesięcy mogli budować zaufanie i pokazać się w działaniu” - mówił Szymon Hołownia podczas sobotniej konferencji prasowej w Nowej Hucie. 


Zapis wideo całej mobilnej konwencji partyjnej Cztery Słowa: Polska
09.09.2022  https://www.youtube.com/watch?v=e8PSHNNAeGE
10.09. 2022 https://www.youtube.com/watch?v=wj3jks8Gn38