signal-2022-11-16-134738 011

Polska 2050: Polskie państwo musi wyciągnąć wnioski z tego, co się stało w Przewodowie

WARSZAWA, 16 listopada 2022 r.


INFORMACJA PRASOWA

“Polskie państwo musi wyciągnąć wnioski z tego, co się stało w Przewodowie. Wnioskujemy o rozszerzenie porządku obrad o informację premiera”  - poinformowali posłowie Koła Parlamentarnego Polska 2050 podczas środowego briefingu prasowego w Sejmie.

Hanna Gill-Piątek, przewodnicząca KP Polska 2050  podkreśliła, że długo czekaliśmy na informacje, ale wszystko działo się w pewnym określonym trybie. “My jako opozycja stanęliśmy na wysokości zadania, prezentując jedność, bo ją powinniśmy wykazywać, kiedy chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo. Pojawia się bardzo dużo dezinformacji i paniki dlatego czekajmy na informacje z wiarygodnych źródeł ze spokojem” - mówiła Hanna Gill-Piątek.

W ocenie posła Polski 2050 Mirosława Suchonia najważniejsze w takiej sytuacji jest rzetelna, spokojna, kompleksowa informacja, której wczoraj w początkowych momentach ze strony rządu zabrakło. “Wczoraj, dwie godziny po incydencie, odbywało się tajne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej i w tym posiedzeniu brał udział pan minister Skurkiewicz, prawdopodobnie znający już sytuację i okoliczności tego wydarzenia. Minister mógł przekazać informacje posłom” - mówił Mirosław Suchoń

Mirosław Suchoń przypomniał, że jego ugrupowanie złożyło w Sejmie wniosek dotyczący modernizacji sił zbrojnych i finansowania tej modernizacji. “Te wydarzenia powinny nas skłonić do tego, aby Pani Marszałek bezzwłocznie poddała wniosek pod dyskusję.  Wydarzenia powinny nas skłonić do refleksji, dotyczącej tempa, modernizacji i priorytetów modernizacji armii. Z uwagi na najbardziej istotne zagrożenia, płynące z rosyjskiej agresji priorytetowa powinna być kwestia wzmocnienia ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Polska ma tutaj bardzo dużo do zrobienia - mówił Mirosław Suchoń.

Poseł Polski 2050 podkreślił, że Polska powinna rozważyć udział w europejskim projekcie dotyczącym budowy wspólnej tarczy, która chroniłaby państwa Unii Europejskiej przed tego typu incydentami. “Nasze sąsiedzkie państwa wyraziły akces, natomiast minister Błaszczak, wskazywał na brak celowości udziału Polski w tym projekcie”- mówił Mirosław Suchoń

Zdaniem posła Pawła Zalewskiego dzisiaj rzeczywiście obrona powietrzna jest absolutnie kluczowa. “Oczekujemy, że polski rząd do czasu, kiedy przybędą do Polski, zamówione w Stanach Zjednoczonych baterie wystąpił do sojuszników o wypożyczenie rakiet Patriot.

Paweł Zalewski poinformował, że  KP Polska 2050 złożyła wniosek o rozszerzenie porządku obrad Sejmu o informację Premiera na temat tego, co się wydarzyło wczoraj. “Informacja jest absolutnie kluczowa. Wczoraj byliśmy obserwowani jako państwo, które było poddane atakowi rosyjskiemu. To był główny temat komentarzy, sugestii, a nawet różnego rodzaju przecieków, na których odbywały się agencje zagraniczne. Bardzo ważne jest to, aby wiedza o tych wszystkich wydarzeniach, które mają miejsce była przekazywana Polakom jak najszybciej, bo informacja i prawda są w stanie budować dobrą reakcję i współpracę. - mówił Paweł Zalewski.