JAR0918

“Czwórka Hołowni” dla lasów

Warszawa, 23 listopada 2022 r. 

INFORMACJA PRASOWA

“Nie ma Zielonej Niepodległej bez polskich lasów. Rządy Zjednoczonej Prawicy zrobiły z polskich lasów prywatny folwark ich działaczy. Musimy powiedzieć temu stanowcze nie. Przywrócimy Polakom kontrolę nad lasami, 20% polskich lasów nie będzie cięte i używana gospodarczo, podwoimy powierzchnię parków narodowych w Polsce, a polskie drewno zatrzymamy dla polskiego biznesu. To “Czwórka Hołowni” dla lasów, nasze polityczne zobowiązanie - mówił Szymon Hołownia, lider Polski 2050 podczas środowej konferencji prasowej w Warszawie.

Szymon Hołownia, lider Polski 2050 ocenił, że środowisko Solidarnej Polski nie tylko zrobiło sobie z polskich lasów dojną krowę do zaspokajania własnych politycznych celów, ale też używa lasów do ordynarnej, bezczelnej agitacji politycznej. “65 mln złotych pójdzie na billboardy, które będą umieszczane w polskich lasach, 11 mln złotych poszło na promocję Lasów Państwowych w parafiach, dziwnym trafem zlokalizowanych w okręgach wyborczych, gdzie do tej pory mandaty brała Solidarna Polska” - mówił Szymon Hołownia.

Zdaniem Szymon Hołownia Lasy Państwowe to potężna firma. “10 mld złotych dochodu, nieustannie dawane sobie podwyżek, kontrola nad ¼ terytorium Polski. Naszym postulatem jest społeczna kontrola nad planami urządzenia lasu, które to plany powinny być konsultowane społecznie. Powinny móc być zaskarżane, gdy będzie taka potrzeba, żebyśmy mieli realne narzędzie wpływu na to, jak będzie wyglądać nasze bezpośrednie otoczenie” - mówił Szymon Hołownia.

Lider Polski 2050 zaznaczył, że chce, aby 20% lasów zostało wyłączonych z gospodarki surowcowej do 2030 r. “Są takie lasy: otaczające miasta, lasy komunalne w miastach, lasy górskie, które są rezerwuarem wody. Są to lasy szczególnie przyrodniczo cenne, które powinny być wyłączone całkowicie z użytku gospodarczego, a zachowane po to, żeby leśny ekosystem, niezwykle skomplikowany i bardzo potrzebny, służył nam wszystkim jak najdłużej”- mówił Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia podkreślił, że dzisiaj Parki Narodowe to ponad 1% powierzchni Polski, a średnia Unii Europejskiej to 3,5%. “Ostatni Park Narodowy powstał w Polsce 21 lat temu. Kolejne parki w Polsce powinny powstawać w zgodzie ze społecznością lokalną. Chcemy  podwoić powierzchnię parków narodowych do 2030 r. Proponujemy mechanizm, który będzie rekompensował samorządom ewentualne ubytki przychodów przez wyłączenie terenów na których będziemy chcieli ustanowić ochronę w formie Parku Narodowego” - mówił Szymon Hołownia.

Lider Polski 2050 zwrócił uwagę na proceder eksportu polskiego drewna na zagraniczne rynki, zwłaszcza do Chin. “Polskie drewno jest na tyle cenne, że powinno służyć polskiemu przemysłowi. To polski przemysł powinien się na nim rozwijać. Idea wycinania polskiego drewna, a później wysyłania go, tylko po to, aby zarobić jeszcze więcej pieniędzy do Chin czy na inne rynki jest niewłaściwa. Te pieniądze nie mogą służyć korupcji politycznej. Nie może być tak, że znikną polskie lasy, bo musi przetrwać partia Zbigniewa Ziobro” - mówił Szymon Hołownia 

Hanna Gill-Piątek, przewodnicząca KP Polska 2050 podkreśliła, że cały Ruch Polska 2050 podejmuje liczne interwencje w obronie lasów. “Rok temu w Lesie Kabackim, w jednostce wojskowej na terenie rezerwatu wojsko chciało wyciąć 264 drzewa. Napisaliśmy petycję, udało się zebrać 5 tys. podpisów i obroniliśmy część Lasu Kabackiego i piękny starodrzew. Teraz podejmujemy interwencję w Podkowie Leśnej, gdzie jest las, który powinien być lasem społecznym. Broniliśmy także w pandemii prawa do wstępu do lasów” - mówiła Hanna Gill-Piątek.

W ocenie Michała Gramatyka, posła Polski 2050 niepokojące jest odchodzenie od systemu międzynarodowej certyfikacji FSC przez Lasy Państwowe. “Istnieją organizacje, które zajmują się zrównoważoną gospodarką leśną. Przyznają one swoje certyfikaty, bez nich nie jest możliwy eksport polskiego drewna i produktów na rynki europejskie. To jest 350 tys. Polaków zatrudnionych w przemyśle meblarskim, to 2,5% PKB. Ostatnio brat prezesa Obajtka zablokował możliwość wystąpienia o międzynarodowy certyfikat Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych tylko, dlatego że przyznanie takiego certyfikatu wiązałoby się z wejściem i kontrolą gospodarki leśnej przez niezależnych, międzynarodowych ekspertów” - mówił Michał Gramatyka.

Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka partii Polska 2050 Szymona Hołowni podkreśliła ważną rolę leśników. “Oni dbają o lasy i powinni być kustoszami przyrody. W aktualnej sytuacji nie mogą nimi być, ponieważ muszą zajmować się pozyskiwaniem drewna. Zmiana funkcjonowania Lasów Państwowych to dla nich szansa, żeby mogli się oddawać temu, co kochają, dbać o przyrodę i dbać o las” - mówiła Katarzyna Karpa-Świderek.