76397836 21b6 4f8b bd9e 5a78e2f682dc

Polska 2050 składa projekt ustawy mającej ułatwić kontrolę NIK w SSP

Warszawa, 10 lutego 2023

Informacja prasowa

Koło Parlamentarne Polska 2050 składa projekt ustawy mającej ułatwić kontrolę Najwyższej Izby Kontroli w Spółkach Skarbu Państwa. “W Polsce mamy dzisiaj wiele kranów, którymi wycieka majątek państwowy. Trzeba je szybko zakręcić.” - podkreśliła Paulina Hennig-Kloska, przewodnicząca Koła Parlamentarnego Polski 2050 podczas piątkowego briefingu prasowego w Sejmie.

Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że Koło Parlamentarne Polska 2050, przy współpracy z posłami ugrupowań opozycyjnych, złoży projekt ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. “Ustawa wprowadziłaby do polskiego porządku prawnego szybką ścieżkę sądową, która uprawniłaby i wyegzekwowała kontrolę NIK. Jest to ważne, bo NIK  kontroluje działanie państwa i wydatkowanie pieniędzy publicznych w imieniu parlamentu, a więc również w imieniu obywateli - mówiła Paulina Hennig-Kloska.

Posłanka KP Polska 2050 mówiła o zmianach, które przewiduje złożony projekt ustawy. “Projekt przewiduje możliwość wystąpienia na drogę sądową przez prezesa NIK, jeżeli spółka skarbu państwa nie pozwoli jego urzędnikom na przeprowadzenie kontroli. Prezes NIK będzie miał na to 30 dni, sąd powinien rozpatrzyć jego wniosek w ciągu następnych 30 dni.  Dzisiaj na Komisji Energii i Skarbu Państwa będziemy dyskutować o niektórych sprawach, których NIK nie mogła przebadać. To nie jest sprawne państwo” - mówiła Paulina Hennig-Kloska.

Zapis wideo:

https://www.facebook.com/PL2050/videos/1707931502961678

W załączniku projekt ustawy.